Forenkle styrearbeidet og overleveringer fra et styre til det neste
Reduser administrasjon og kostnader for hytteeierne og hytteforeningen

Med administrasjonssystemet FjellSys får både medlemmene og styret i hytteforeningen et verktøy som
forenkler driften og hjelper til med å redusere kostnadene med bland annet brøyting til et minimum

Brøytebestilling

Brøyting kan bestilles i en egen app,
eller via foreningens nettside.

Brøyting

Brøyter ser alle brøytebestillinger på et interaktivt kart. Når brøyting er utført, kvitteres bestillingen ut, og hytteeier får umiddelbart melding om dette via SMS.

Fakturering

Medlemskontingent, brøyteavgifter eller andre kostnader konfigureres og sendes ut til medlemmene i en ePost med vedlagt PDF, samtidig som det bokføres i regnskapet.

Regnskap

Få full oversikt over regnskap i inneværende og tidligere perioder, inkludert bilag. Dette forenkler overlevering fra en kasserer til den neste, og sikrer god dokumentasjon over tid.

Dokumentarkiv

Dokumenter kan lastes opp og lagres i en egendefinert mappestruktur. Mappene kan publiseres til medlemmer, styret eller almenheten.

Veibom

Systemet kan integreres med veibommer som støtter SMS eller datakommunikasjon slik at hvert enkelt medlem selv kan registrere sine gyldige telefonnummer for å åpne bommen.

Informasjon

Informasjon kan spres til foreningens medlemmer via hjemmesiden, ePost eller SMS.

Kommunikasjon

Det kan settes opp faste ePostadresser for styret, kasserer e.l. der ePost automatisk videresendes de personene som til en hver tid innehar de ulike rollene.

Medlemsregister

Hvert enkelt medlem kan selv vedlikeholde informasjon om navn, adresse, telefonnummer og epost adresser som skal motta informasjon fra foreningen/styret.

Eiendomsregister

Oversikt over hver enkelt eiendom med posisjon, gnr/brn, eier og avtalt brøyteområde.

Ta kontakt for mer informasjon

Gratis testsystem er tilgjengelig.

Brukervilkår

Kontakt Bryggesoft AS på ePost post@bryggesoft.no eller ole.reiersen@bryggesoft.no