Register/Oversikter

Grunnlaget for drift av enhver hytteforening er oversikt over eiendommer/hytter og hvem som eier dem.
Dette er naturlig nok kjernen i FjellSys.

Eiendomsregister

Hytteforeningen (styret) registrerer hvilke eiendommer/tomter som inngår i hytteforeningen. Disse kan registreres med adresse/tometenavn, gårds- og bruksnummer og posisjon (lengde og breddegrad). Dersom posisjon er angitt, så vil eiendommen vises i et lite kartutsnitt. I tillegg kan hver eiendom kategoriseres med informasjon om den er bebygd og om den er privat eller firma eiet. Dette er opplysninger som kan brukes for å differensiere medlemskontingenten, om det er ønskelig.
Eiendommen knyttes til det medlemmet som eier eiendommen. En eiendom kan bare eies av ett medlem, men ett medlem kan stå som eier av flere eiendommer.

På eiendommen kan det også registreres nøyaktig hvor det skal brøytes. Det kan skilles mellom "faste" parkeringsplasser, og "ekstra" plasser. Dette gir mulighet for å differensiere medlemskontingent / brøyteavgift, og det andir for brøytemanskapene nøyaktig hvor det er avtalt at det skal brøytes, når brøyting er bestilt.

Hvert medlem vil kunne se informasjonen som er registrert om eiendommen, inkludert kartusnitt og hvor det er angitt at det skal brøytes, på "Min side". Det er bare styret som har rettigheter til å endre denne informasjonen.


Medlemsregister

Dette er registeret over foreningens medlemmer. Styret har mulighet til å legge til ny medlemmer, og slette medlemmer som har solgt sin eiendom. Styret kan også endre informasjon knyttet til hvert medlem (navn, adresse, ePost, telefon).

Hvert medlem kan se og endre informasjon om seg selv på "Min side". Ordinære medlemmer kan ikke legge til nye eller slette medlemmer.

GDPR:
Hvert medlem har gjennom "Min side" innsyn i hvilken personinformasjon hytteforeningen til en hver tid har lagret. Informasjonen er beskyttet, og er ikke til gjengelig for andre enn foreningens medlemmer (og systemets "Databehandler" dvs. Bryggesoft AS).