Priser

Systemet leveres over nettet, og selges som en abonnementstjeneste

Pris per år

  • Hovedsystem / nettside: 4000 kr
  • SMS tjeneste: 1000 kr + 69 øre pr. SMS
  • Applikasjon for brøytemanskapene: 2000 kr
Oppgitte priser er eksklusiv alle skatter og avgifter. Ta kontakt med Bryggesoft AS for mer informasjon
ePost: post@bryggesoft.no eller ole.reiersen@bryggesoft.no