Dokumentarkiv

En hytteforening eksisterer typisk i tiår etter tiår, med vekslende personer i styret, og også med en viss utskifting blandt medlemmene. Da er det avgjørende å ha et sentralt fellesarkiv der avtaler/kontrakter, mottatt informasjon, styre og årsmøtereferater lagres.

Mappesystem

Foreningen v/styret kan fritt definere de mappene som er hensiktmessig for å holde en god og langsiktig struktur på relevante dokumenter. I hver mappe kan det lastes opp et ubegrenset antall PDF dokumenter, evt. også bildevedlegg (.png / .jpg / ...)

Mappens tilgangsnivå (styret, medlemmer, eller åpent for alle) settes på hver enkelt mappe.

For hver mappe kan det også velges om mden skal legges til i systemmenyen, for raskere og enklere tilgang for de som skal se den (basert på tilgangsnivået).