Brøytefunksjoner

Løsningen består av de tre hovedelementene som er beskrevet nedenfor

Hovedsystem med eiendoms- og medlemsinformasjon

Hvert enkelt medlem av hytteforeningen har til gang til systemet, inkludert "Min side" som inneholder informasjon om den eller de eiendommene man eier. For hver eiendom registreres med posisjon på kartet, og nøyaktig angivelse av hvor det skal brøytes - dette gjøres typisk av en eller noen få personer på vegne av hytteeier. Det kan skilles mellom "faste" parkeringsplasser, og ekstraplasser (antall passer og spesifik kartposisjon).
Hvert medlem kan enkelt bestille brøyting til eiendommen og se egen brøytehistorikk via nettsiden.

Avhengig av hvordan foreningen ønsker å fordele brøytekostandene, så kan det faktureres

  • likt for alle eiendommer eller medlemmer
  • ekstra kostnader basert på antall faste eller ekstra p-plasser
  • basert på antall ganger det har blitt brøytet i løpet av en periode


Mobil app for brøytebestilling

I tillegg til å bestille brøtying via hovedsystem/nettside, så kan brøyting også bestilles i en egen mobil app. Det kan konfigureres frister for bestilling før helg, og det kan begrenses hvor langt fram i tid betillinger tillates. Mobil app'en viser også nyhetsmeldinger fra styret, og tillater endring av registrerte telefonnummer i veibom inn til hyttefeltet der det er aktuelt.Brøyteapplikasjon

Brøytemannskapet bruker en egen kartbasert applikasjon som angir nøyaktig hvor og når brøyting er bestilt. Her kan brøyter følge kartet og sørget for at det brøytes på angitt sted, til riktig tid. På denne måten opplever hver enkelt hytteeier god service/brøytekvalitet, samtidig som det ikke brøytes unødvendig noe som gir lavest mulige kostnader og reduserte miljøutslipp.
Når brøyting er utført, kvitteres bestillingen ut og hytteeier får beskjed via SMS.

Brøytemannskapet har også mulighet til å sende SMS melding direkte til en hytteeier - dersom det f.eks. oppdages skader/innbrudd/stor taklast e.l., eller til alle hytteeiere samlet f.eks. for å varsle om vanskelige værforhold som hindrer brøyting.