Informasjon og kommunikasjon

Styret har behov for å kommunisere med hytteeierne, hytteeiere har behov for å sende beskjeder til styret eller til brøytemanskapene, brøytemanskapet har på sin side behov for å kommunisere med hytteeierne

FjellSys legger tilrette for en enkel og effektiv kommunikasjon mellom de ulike gruppene og enkeltpersonene i og rundt hytteforeningen

Hjemmeside

Hver forening bruker sin egen sikrede URL (SSL/HTTPS) for å nå sin eget FjellSys variant (f.eks så bruker Listøyl Hyttevelforening URL'en listoyl.no). Forsiden/hjemmesiden inneholder nyheter som styret velger å publisere. Disse er åpent tilgjengelig for alle via hjemmesiden, og også synlige for medlemmene i brøytebestillings app'en. Hjemmesiden kan også utformes etter foreningens ønsker med farger og bilder. Spesifik utforming kan avtales ved oppstart.


ePost

  • Styret kan via FjellSys sende ut ePost til foreningens medlemmer (alle eller utvalgte). Hvert medlem/hytteeier kan selv legge til flere mottakere av disse ePostene fra foreningen på "Min side".
  • For å unngå at meldemmene til en hver tid må holde rede på hvem som sitter i styret, eller er kasserer osv, så kan det settes opp faste ePost adressser for disse vervene, med automatisk virdersending til de personene som til enhvertid innehar vervene. Typiske eksempel er styret@minforening.no, eller kasserer@minforening.no


SMS

  • Styret kan via FjellSys sende ut SMS til foreningens medlemmer (alle eller utvalgte). Hvert medlem/hytteeier kan selv legge til flere mottakere av disse SMSene fra foreningen på "Min side".
  • Så snart brøytemanskapet kvitterer ut en brøytebestilling, så mottar hytteeier SMS beskjed om at brøyting er utført.
  • Brøytemannskapet har også mulighet til å sende SMS varsel direkte til valgte hytteeiere, eller til alle hytteeierne dersom det oppstår situasjoner som tilsier at det er nødvendig.