Veibom

Forenkler driften av hyttetfeltets veibom

Telefonnummer som kan åpne bommen

For veibommer som åpnes ved oppringing fra gitte telefonnummer så kan det være en betydelig jobb å holde systemet oppdatert med gyldige nummer til en hver tid. Hytteeiere som låner ut hytta eller som skal ha besøk kan ofte ha behov for å bytte ut ett eller flere nummer som kan åpne bommen.
Med FjellSys kan hver enkelt hytteeier selv administrere hvilke telefonnummer som kan åpne bommen. Gyldige nummer registreres på "Min side", og oppdateres så automatisk i bommen. Dette kan settes opp for alle styringssystemer som støtter datakommunikasjon eller SMS kommandoer (noe de fleste veibommer gjør).

Styret kan konfigurere hvor mange ulike nummer hver enkelt hytteeier skal kunne registrere i bommen samtidig.
Styret kan også registrere inn andre som skal ha tilgang til hyttefeltet - som for eksempel brøytemanskap, renovasjon, brann eller redningstjeneste...