Fakturering og regnskap

Fakturering og regnskapsfunksjonene er helt integrert med resten av systemet

Fakturering

Faktura for medlemskontingent og eventuelle andre kostnader konfigureres enkelt gjennom en veiviser. Kostnadselementene som kan velges består av et beløp

 • pr. medlem
 • pr. eiendom - med mulighet for differensiering på bebygde og ubebygde tomter og privateide eller bedriftseide hytter
 • pr. fast parkeringsplass
 • pr. ekstra parkeringsplass
 • antall ganger det har blitt brøytet (evt. med et gitt antall "gratis" brøytinger)
 • fratrekk for dugnadsarbeid
Flere elementer kan tilrettelegges ved behov f.eks. avstand/veilengde, antall kvadratmeter brøytet areal, osv. - ta kontakt så finner vi en løsning.

Når fakturaen er ferdig konfigurert, så bokføres den direkte i regnskapet, og sendes til valgte medlemmer. Medlemmene mottar en spesifisert faktura via ePost med et PDF vedlegg. Fakturahistorikken med betalingsstatus er også tilgjengelig for medlemmene på "Min side".

Hele faktureringen er unnagjort på få minutter, selv for store foreninger med mange hundre medlemmer.


RegnskapHovedfunksjoner

 • fritt definert kontoplan innenfor de normale kontoklassene
 • enkel og brukervennlig funksjon for å føre kostnadsbilag
 • bilag(PDF) vedlegg til alle transaksjoner
 • medlemsfakturaer bokføres automatisk
 • oversiktelig liste for utestående fordringer / kontingent
 • visualisering av kostandsutvikling periode for periode
 • budsjettfunksjon
 • posteringsliste for oversikt og enkel revisjon
 • balanse og resultatoversikt
 • egendefinerte regnskapsperioder
Når regnskapet føres i FjellSys så gir det en unik oversikt og koninuitet for foreningen. Det er enkelt å gå tilbake til tidligere år og se på hvordan kostnader har blitt håndtert, og hvilke nivå de har ligget på. Styret og kasserer får en mye enklere overleveringene fra et styre til det neste.